Lid worden van VOLO

Voordat je lid wordt bij VOLO mag je eerst 2 gratis proeflessen volgen. Hiervoor is het niet nodig om vooraf contact op te nemen met het bestuur of de leiding van de les. Meld je voor begin van de les bij de trainer om aan te geven dat jij op proef komt. Er zullen een paar gegevens worden genoteerd (telefoonnummer en volledige naam) en dan mag je beginnen.

Aan het eind van de (2e) les zal je een informatieboekje ontvangen. Hierin zit ook een inschrijfformulier. Vul dit volledig en goed leesbaar in en lever het uiterlijk voor begin van de 3e les in bij de leiding. Nu wordt je ingeschreven als lid en zal je binnen een paar weken een factuur ontvangen voor de contributie. Je bent dan lid van VOLO tot wederopzegging.

Inschrijfgeld jeugd (tot 16 jaar): € 10,00

Inschrijfgeld senior: € 10,00

De contributie voor het eerste jaar wordt berekend vanaf de maand van inschrijving.

In seizoen 2017/18 is de contributie licht verhoogt t.o.v. seizoen 2016/17.

Per 1 januari 2014 zullen wij bij nieuwe aanmeldingen geen automatische incasso meer als betaalmogelijkheid aanbieden. Door de nieuwe regels zou de belasting voor onze penningmeester te veel toenemen. Wij hopen op uw begrip. 

Per 1 januari 2013 kunnen wij geen korting meer geven op de HaarlemPas. De Gemeente is met deze voorziening gestopt. Bent u wel nog in bezit van een HaarlemPas, dan kunt u via de school van uw kind een aanvraag laten doen bij het JeugdSportFonds - dit geldt voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor jongere kinderen kan je contact opnemen met het Nationaal Fonds Kinderhulp.