Opzegging lidmaatschap

Sinds 1 december 2011 geldt een wetswijziging m.b.t. de opzegging van een lidmaatschap. Deze wetswijziging heeft voor verenigingen alleen betrekking op de eenvoud van de informatievoorziening betreffende de opzegging. De duur van de lidmaatschap kan door deze wetswijziging niet worden verkort. Klik hier voor meer informatie

Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 35:

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
E-mail: stuur een mail waarin je aangeeft per wanneer je je lidmaatschap wilt beeindigen, dit kan makkelijk  via tab 'contact'.
Schriftelijk
: stuur een brief waarin je aangeeft per wanneer je je lidmaatschap wilt beeindigen naar:

Gymnastiekvereniging V.O.L.O.
Vondelweg 450
2026 BE Haarlem

of lever hem in bij de leiding of in de brievenbus bij de ingang van de gymzaal Jephtastraat.

Opzegtermijnen
Het lidmaatschap kan uitsluitend worden opgezegd per eind van het seizoen. Bij eerdere opzegging ben jij de contributie tot het einde van het seizoen verplicht. Opzeggingen voor komend seizoen moeten bij ons binnen zijn gekomen  vóór 1 juni

Uitzonderingssituaties
Bij overlijden.