Opzegging lidmaatschap

Weet je zeker dat je het lidmaatschap wilt opzeggen? Dan kan je dit alleen per e-mail doen. Stuur een e-mail vóór 1 juli naar: ledenadministratie@volo.nl t.n.v Joost Ruitenberg. Na bevestiging van de ledenadministratie ben je uitgeschreven per einde van het lopende seizoen.  We hebben bij opzegging alleen je naam nodig en horen graag de reden van opzeggen.

Het seizoen 2022/2023 loopt van: 29 augustus 2022 t/m 21 juli 2023.

Opzeggingen na 1 juli zijn volledige contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Sinds 1 december 2011 geldt een wetswijziging m.b.t. de opzegging van een lidmaatschap. Deze wetswijziging heeft voor verenigingen alleen betrekking op de eenvoud van de informatievoorziening betreffende de opzegging. De duur van de lidmaatschap kan door deze wetswijziging niet worden verkort. Klik hier voor meer informatie

Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 35:

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, tenzij de statuten anders bepalen, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.