31
aug
2020

protocol Volo

De lessen zijn hervat per 17 augusuts onder voorwaarden volgens het protocol van Volo:

 

Protocol Gv. V.O.L.O. m.b.t. Covid-19 – update n.a.v. versoepeling per 3-8-20

 

Onder bepaalde voorwaarden mogen de verenigingen weer lessen aanbieden. Ook V.O.L.O. heeft de mogelijkheden bekeken en o.b.v. het algemene protocol van NOC-NSF en aangepast protocol opgesteld. Het volledige en meest recente protocol is te vinden op nocnsf.nl/sportprotocol.

 

Dit protocol blijft van toepassing totdat de (overheids-)regels worden aangepast en dit door V.O.L.O. wordt gecommuniceerd.

 

Wij mogen weer gebruik maken van de gymzalen. In de sportsector  is een uitzondering gemaakt op de regel om 1.5 m afstand te houden – in de sport en spelsituatie waar dit niet mogelijk is mag de regel tijdelijk worden los gelaten. In kleedkamers en de hal geldt de regel echter altijd.

 

Aanspreekpunt en corona-coördinator binnen V.O.L.O.  en extern is onze secretaris Petra Vink, bereikbaar op  06-19438878. Voor, tijdens en na de lessen is de trainer aanspreekpunt.

 

Voor onze kijkdagen en andere evenementen verwachten wij geen 100 toeschouwers en hoeven hiervoor geen extra maatregelen te nemen. De 1.5 m regel is hier wel van toepassing. Voor een evenement informeren wij de deelnemers expliciet over de dan geldende regels.

 

Wij hebben contact met SRO (verhuurder van de gymzaal) om de maatregelen met hun af te stemmen.

 

Wij houden – nauwkeuriger dan anders de aanwezigheid bij om in geval van een contactonderzoek de juiste gegevens beschikbaar te kunnen stellen.

 

Houd je aan de regels en help voorkomen dat een nieuwe golf ontstaat en de maatregelen weer worden aangescherpt.

 

 

 

Er gelden  de volgende algemene regels:

 

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak.

 • houd 1.5 m (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; Dit geldt niet tijdens het sporten.

 • vermijd drukte.

 • was vaak je handen met water en zeep vooral ook voor en na bezoek sportlocatie.

 • wij adviseren om thuis te  douchen, douches zijn open maar worden niet tussen de trainingen schoon gemaakt.

 • schud geen handen.

 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

 

 

Voor sporters gelden de volgende regels:

 

 • sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich in een groep met anderen kunnen begeven.

 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;

 • kom in sportkleding naar de sportlocatie, kleedkamers zijn open maar kunnen niet tussen alle lessen worden schoon gemaakt.

 

 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie.

 • volg altijd de aanwijzingen op van de trainers;

 • voor betreden van de zaal : gebruik het desinfectiemiddel voor je handen - op tafeltje naast toegang zaal -

 • Vanaf 13 jaar - houd 1.5 m afstand tot alle andere personen (tenzij dit in het spel/ training niet mogelijk is, dus ook tot trainers en andere sporters.  Bij sporters tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

 • Omdat veel deuren open staan - keuken en gangkast op slot en kinderen/ sporters hun tassen mee de zaal in laten nemen - zet een bank bij de ingang tegen de muur en vergeet deze niet met schoonmaken.

 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 • Zorg in de kleedkamers en de hal dat je de 1.5 m maatregel in acht neemt.

 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van trainers.

 • Voor de oudere leden die nog wat uit de koelkast willen nuttigen houd 1,5 m afstand ook bij het nuttigen!

 

 

 

 

 

Voor ouders gelden de volgende regels:

 

  • houd 1.5 m afstand met andere ouders en trainers en blijf niet “hangen”

  • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

  • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

  • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

  • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

  • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

  • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

  • volg altijd de aanwijzingen op van de trainer;

  • direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/ afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers gelden de volgende regels:

 

 • zet voor ventilatie de zijdeur (nooduitgang) en alle ramen open voor begin van de les;

 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen met anderen kunnen begeven;

 • vermijd als trainer/ begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;

 • wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen highfives;

 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1.5 m afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de afstandsregel tijdelijk worden losgelaten;

 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1.5 m afstand tot elkaar te houden – ook tijdens de warming-up en wisselspelers onderling;

 • houd 1.5 m afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/ begeleiding van de sport;

 • trainers hoeven geen 1.5 m afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar;

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

 • maak vooraf gedragsregels aan sporters duidelijk,

 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

 • schoonmaak materiaal (tussen de lessen daar waar veel kinderen iets hebben aangeraakt, na de lessen wat uitgebreider met zeep en doekje);

 • laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;

 • maak na elke les de gebruikte materialen schoon, na de laatste les van de dag uitgebreider;

 • nieuwe leden zijn welkom, gebruik inschrijfformulier uit infoboekje  noteer naam, adres, etc . ( maar hoeft nog niet ondertekent te worden) belangrijk voor contactonderzoek;