Ouder- en kindgym

Bewegen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook erg leuk en leerzaam! Bovendien beleven kinderen veel plezier aan het samen spelen en bewegen in een stimulerende omgeving. 

Wat? Bij ouder- en kindgym krijgen kinderen de gelegenheid om op verschillende manieren in verschillende situaties te spelen en te bewegen. In de lessen komt onder andere aan bod: rennen, dansen, klimmen en klauteren, springen, duikelen, rollen, zwaaien enzovoorts. 

Wie?  Voor kinderen van 1½ tot 4 jaar met papa en/of mama (opa en/of oma mag ook) als hulp en onder begeleiding van een gediplomeerde gymjuf. 

Wanneer? De lessen vinden wekelijks plaats op woensdagochtend en vrijdagochtend van 9.00 tot 9.45 en 9.45 tot 10.30 uur.

M.u.v. de schoolvakanties en feestdagen. 

Waar? In de VOLO-zaal op de hoek van de Eksterlaan en de Jephtastraat in Haarlem Noord.

Hoe? Voor meer informatie en voor aanmelden kun je mailen naar suus@kranendonk.one.

De kosten in seizoen2022/23 bedragen voor het hele seizoen € 120, 00

Peutergym