Gymnastiek voor kinderen van groep 7/8

Woensdag 16:30-17:30 uur

De groep 7/8 is vervallen. de kinderen zijn verdeeld over de lesuren van de groep 3/4/5 en groep 6//7/8. vooraf gegaan door de kleuters 14.30 - 15.25 uur wegens niet beschikbaar zijn van de gymzaal van "de Dolfijn"